our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Simbol galerija slikaDel Carmen Arch u maurskom stilu - značajan simbol San Cristobala...


Arco del Carmen luk izgrađen u maurskom stilu - simbol San Cristobala...


Ulica koja vodi prema Arco del Carmen - luk sa tornjem vrlo značajan simbol...


Katedrala simbol grada i sjedište biskupije...


Reljefi na hramu koji su imali simboličko značenje za stare Maye...


Oltar, sačuvani ostaci nekadašnjeg grada Maya, zanimljiv reljefi na oltaru imaju simbolično zna...


Obnovljeni hram Rosalila, simbolični reljefi na hramu...


Fotografija prikazuje vjerojatno crkvu na što ukazuje uređena fasada i bijela vrata sa simbolima...


Obnovljeni hram Rosalila u Muzeju Copana, reljefi na hramu imali su simboličko značenje za plema ...


Neobična fasada škole, prevladava jaka plava boja i neobični motivi koji imaju simbolično znač...


U centru zastave grb Gvatemale, na kojem se nalazi nacionalna ptica dugorepi kvecal, kao simbol slo...


Zid ukrašen zlatnim ornamentima, simbolima budizma, u budističkom hramu...