our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Terasa galerija slikaKafić i zalogajnica čine odmorište uz cestu - terasa s dva stola i dvije klupe...


Zalogajnica gdje se može nešto pojesti i popiti - terasa prekrivena limom...


Pogled na osvjetljene gradske ulice sa terase restorana, kočije i automobili zauzeli ulicu...


Ulice grada po noći, pogled sa terase restorana u daljini se vidi osvjetljeni toranj crkve ...


Pogled sa terase restorana u centru grada - u pozadini se nalazi osvijetljena katedrala San Ildefon...


Terasa popločena keramičkim pločicama u Hotelu Regional koji iznajmljuje sobe za turiste...


Terasa u hotelu Regional koji iznajmljuje sobe za turiste - neobični stolci i željezne stepenice ...


Ruševine grada Palenque, ostaci hrama koji je sagrađen na umjetnom brežuljku, umjetne terase - t...


Tuc tuc taxi automobili često se mogu sresti na ulicama, terasa napravljena od dasaka i prekrivena...


Veliki znak Pepsi oznaka za trgovinu u kojoj se mogu kupiti sokovi, ispred uređena terasa sa jedno...


Niske kuće, jedna izgrađena od cigle, druga od drvenih dasaka na koju su prislonjene ljestve...


Drvena kuća, u kuću se ulazi drvenim stepenicama preko terase, žena sjedi na terasi ...