our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Lim galerija slikaUređena zelena površina ispred kuće sagarađene od blata i prekrivene limenim krovom...


Blato na neasfaltiranoj cesti i niske kuće prekrivene limenim krovom...


Cigle ispred kuće napravljene od betona, prekrivene limenim krovom i plahtama ...


Zgrada u izgradnji kraj koje su smještene male kuće prekrivene limenim krovom...


Blato ispred drvenih nastambi prekrivenih limenim krovom u kojima su smještene različite radnje...


Drvene nastambe prekrivene limenim krovom - žena priprema hranu ispred male kuće...


Stolovi i stolci na betonskoj podlozi i natkriveni limenim krovom - mjesto okupljanja mještana...


Ljudi sjede na klupama ispred drvenih kućica koje su prekrivene limenim krovom ...


Voće i povrće u drvenim sanducima i na zemlji, pokraj štanda limeni kiosk...


Restoran na otoku u šumi, natkrivena terasa restorana s limenim krovom...


Jajama panorama piše na tabli koja je postavljena na zgradi sagrađenoj od drvenih dasaka i prekri...


Kuća sagrađena od blata prekrivena krovom od lima kraj koje stoji žena...