our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Kupac galerija fotografijaTrgovina - prodavanje robe uz cestu, prodavač u hladu čeka novog kupca...


Žena naslonjena na betonski stup čeka kupce za cvijeće koje prodaje na cesti...


Trgovina s namirnicama - trgovci sjede na plastičnim stolcima i čekaju kupce...


Fotografija prikazuje tržnicu - žene sjede na klupama i čekaju kupce...


Prizor s tržnice - kupci razgledavaju štandove u kojima se prodaje hrana i odjeća...