our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Kuće galerija slikaFotografija prikazuje kuće koje se nalaze uz obalu rijeke, kuće katnice s mnogo prozora...


Kuća sagrađena od drvenih dasaka na kat, drvenim stepenicama dolazi se na kat kuće, koja ima dvo...


Prometna cesta prolazi kroz brežuljkasti kraj, okružena šumama iz kojih se naziru kuće...


Prometna cesta prolazi kroz mjesto, kuće razbacane po brežuljcima i reklame kraj ceste...


Siromašno naselje, siromašne i oronule kuće, ispred kuće na klupi sjede muškarac i žena...


Mala drvena kuća sa limenim krovom s velikom okućnicom ispred i iza kuće...


Trošna drvena kuća, ispred kuće slavina za vodu i stol i drveni stol, kokoši šeću po dvorišt...


Autobus i traktor parkirani na dvorištu, zemljano dvorište ispred kuće ...


Drvene kuće s mrežama na prozorima, dva bicikla parkirana sa oba dvije strane stepenica...


Fotografija prikazuje kuću katnicu, na kat vode stepenice sagrađene sa bočne stane kuće...


Supermarket smješten u prizemlju kuće sa rozom fasadom, na dvorištu ispred kuće navezeni šljun...


Drvene kuće uz cestu, mnogo kablova u zraku kojima su kuće povezane sa strujom...