our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Svako selo ima svoje mjesto okupljanja - idealno mjesto pod drvetom i prirodni hlad

Visoke temperature tjeraju mještane da se skrivaju sa sunca u prvi hlad, a prirodni hlad je najbolji hlad. Je li to mjesto za čekanje autobusa ili mjesto gdje se okupljaju mještani kako bi se družili i razgovarali nije važno.

Regija Santa Barbara
Država Honduras
Autor Kresimir Kovac