our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Način i stil života seoskog stanovništva - dvojica muškaraca na putu prema kući

Lokalno stanovništvo svakog sela, pa tako i ovog u Hondurasu ima svoj način i stil života. Ova dvojica muškaraca vjerojatno su stigla autobusom iz obližnjeg većeg mjesta gdje su obavili kupovinu.

Regija Santa Barbara
Država Honduras
Autor Kresimir Kovac