our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Ispaša galerija slikaTropska klima savane pogoduje razvoju bujne zelene vegetacije...


Štala smještena na livadi - konj pušten na ispašu...


Goveda na ispaši - krave odmaraju u hladu ili na suncu...


Goveda na livadi na ispaši, dvije krave zaspale na livadi ...


Goveda su puštena na livadu na ispašu, neka od njih odmaraju u travi, dok druga pasu travu...


Dva konja na ispaši na livadi koja je ograđena žicom kako konji ne bi pobjegli u šumu...


Livada okružena bodljikavom ogradom, konj je pušten na ispašu...


Nepregledna zelena prostranstva na brežuljkasto-planinskom području - goveda na livadi na ispaši...


Konj na ispaši, mnogo zelenih površina mjesta su gdje se životinje mogu pustiti na ispašu...


Pogled na šume i livade na ovom brdovitom području, na livadi u daljini goveda su na ispaši...


Govedo na ispaši na livadi, stanovništvo živi od stočarstva i poljoprivrede ...


Velika livada prostire se ispod brežuljka, livada je ograđena i na njoj su goveda na ispaši...