our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Konj galerija fotografijaTropska klima savane pogoduje razvoju bujne zelene vegetacije...


Bijele kočije i konji sa šarenim vrpcama poredane uz cestu - zanimljiva atrakcija...


Štala smještena na livadi - konj pušten na ispašu...


Dva konja na ispaši na livadi koja je ograđena žicom kako konji ne bi pobjegli u šumu...


Livada okružena bodljikavom ogradom, konj je pušten na ispašu...


Muškarac na konju prolazi kroz selo, prati ih ždrijebe...


Kućica smještena među drvećem, u dvorištu iza kuće konj je na ispaši ...


Konj na ispaši, mnogo zelenih površina mjesta su gdje se životinje mogu pustiti na ispašu...


Konji i goveda na livadi na ispaši, livada je zatvorena ogradom kako životinje ne bi mogle pobje...


Muškarac na konju prolazi kraj znaka na kojem piše usporiti na 20 kilometara na sat...


Konji trče po livadi koja je ograđena žicom kako životinje ne bi mogle pobjeći...


Konj na livadi na ispaši, iznad njega prostire se šuma i veliko brdo...