our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Goveda galerija fotografijaLivada prekrivena visokom travom mjesto za ispašu goveda...


Ograđena površina drvenim stupovima i bodljikavom žicom, mjesto gdje se goveda puštaju na ispa...


Livada i šuma, proplanak mjesto gdje goveda i konji odlaze na ispašu...


Goveda na ispaši na livadi koja je ograđena ogradom od žice...


Bijela, smeđa, šarena goveda zajedno s konjima na livadi na ispaši...


Goveda dolaze s ispaše, ogradom zatvoreno područje na kojem se čuvaju goveda...


Goveda trče po livadi na kojoj je visoka trava, muškarac pazi na goveda i usmjerava ih kuda moraj...


Goveda na ispaši i muškarac sa šeširom koji pazi na njih...


Livada mjesto gdje se goveda puštaju na ispašu, livada ograđena žicom ...


Goveda pasu na zelenoj površini uz neasfaltiranu cestu, dio livade pod vodom...


Muškarac čuva goveda koja su puštena na ispašu, sa livade su se sklonila u šumu među drveće...


Dječaci paze na goveda koja su puštena na ispašu ...