our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Kućice galerija fotografija



Neasfaltirana cesta vodi u selo - kuće smještene jedna do druge...


Male niske kućice prekrivene limenim krovom poredane jedna do druge smještene uz glavnu cestu u ...


Niske kućice prekrivene limenim krovom sa malim prozorom - ispred kuće postavljena žica na kojoj...


Drvene, siromašne kućice prekrivene limom spojene jedna do druge - prizor je koji se vidi s ceste...


Djevojčica sa vrećicom slatkiša u ruci prolazi kraj trošne niske kućice prekrivene limenim kro...


Drvene kućice s limenim krovom smještene uz obalu okružuje tropska šuma...


Drvene kućice u nizu - ispred kuća postavljen suncobran i stol sa stolicama...


Kućice sa krovovima od slame i rublje koje se suši na livadi...


Ulica sa neasfaltiranom cestom i kućice sagrađene od drvenih dasaka...


Niske obiteljske kućice prekrivene limenim krovom ispred kojih se suši rublje...


Blato na cesti, kućice sa limenim krovom uz cestu i djeca koja prolaze ulicom...