our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Copan galerija fotografijaKonji pušteni na livadu na ispašu, to je područje koje živi od poljoprivrede...


Bijela, smeđa, šarena goveda zajedno s konjima na livadi na ispaši...


Kuće smještene na proplanke među drvećem, stanovništvo živi od poljoprivrede ...


Fotografija prikazuje kuću s neobičnom fasadom, iscrtana plava drveća na plavoj pozadini sa slik...


Ploča postavljena kao znak zahvale japanskoj ambasadi za elektrifikaciju...


Bosa djeca u dvorištu ispred kuće, iza njih trošna kuća i nabacane daske ...


Žena zamišljeno hoda po zemljanoj cesti, stanovništvo tog područja živi od poljoprivrede...


Busenovi banana - fotografija prikazuje kako rastu banane na drvetu...


Drvo banane - banane rastu u busenovima, više od deset banana zajedno...


Ruševna i trošna kuća od blata prekrivena krovom od slame, na podu od zemlje u kutu kuće smješ...


Djevojčica naslonjena na drvo ispred svoje kuće koja se nalazi u šumi...


Djeca se igraju u dvorištu ispred kuće, djevojčica naslonjena na drvo u ruci drži šarenu lutku...