our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Parkiralište za autobuse, žena i dječak krenuli su vjerojatno prema autobusu

Parkiralište za autobuse, žena i dječak krenuli su vjerojatno prema autobusu. Glavni grad regije Copan nalazi se na cesti koja od grada La Entrada vodi prema jugu i zove se Santa Rosa de Copan.

Regija Copan
Država Honduras
Autor Kresimir Kovac