our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Parkirani automobil galerija fotografijaPogled na planinu i prometnu ulicu - krovovi kuća i šarene fasade...


Prometna ulica u Tulumu - uređeni nogostupi i parkirna mjesta na kojima su uredno parkirani automo...


Djevojčica sa vrećicama na leđima i starija žena prelaze preko ceste, gužva na ulici...


Parkirani automobili ispred restorana, kafića - mjesto gdje se okupljaju mještana i slučajnih pr...


Žica za sušenje rublja spaja dvije kuće između kojih se nalazi parkirani automobil, na fotograf...


Neasfaltirana ulica u gradu, kuće sa oba dvije strane ulice, ispred kuća parkirani automobili...


Dva parkirana automobila na dvorištu i kamion na čijoj prikolici sjedi muškarac...


Svakodnevnica na ulici, neasfaltirana ulica, parkirani automobil i prikolica, pješaci na cesti ...


Fotografija prikazuje pročelje ispred koje su parkirani automobili...


Parkirani automobili, kamioni kraj kojih prolazi žena i na glavi nosi posudu s bananama...


Davorka pokraj parkiranog crvenog automobila, tipični automobil koji je dio voznog parka na Kubi...