our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Bodljikava žica galerija fotografijaBodljikava žica služi kao ograda, dječaci čekaju majku koja na žicu stavlja sušiti rublje...


Sačuvana stela u gradu Copan koji je poznat po originalnim stelama, stela zaštićena bodljikavom ...


Ograđena površina drvenim stupovima i bodljikavom žicom, mjesto gdje se goveda puštaju na ispa...


Fotografija prikazuje bodljikavu žicu na ulazu u zgradu ...


Hodnik koji vodi u sve prostorije zaštićen bodljikavom žicom koja je trebala spriječiti ljude o...


Ljudi hodaju nogostupom uz prometnu cestu, kraj njih ograda sa bodljikavom žicom...


Zidana ograda sa bodljikavom žicom kraj koje prolaze pješaci ...