our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Limene ploče galerija fotografijaNova crkva Jerusaler skupštine Božje, krov prekriven limenim pločama, daske naslonjene na crkvu ...


Automehaničarska radionica i autopraonica - derutna mala kuća prekrivena limenim pločama...


Siromašna kuća u čijem dvorištu je gajba za perad prekrivena plavim najlonom i limenim pločama...