our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Smeće galerija fotografijaMala, niska kuća skrivena iza drveća, dvoja vrata na kući i jedan prozor, smeće razbacano ispod...


Kanta za smeće na livadi, unatoč tome oko nje nalazi se mnogo smeća razbacanog na sve strane...


Puna kanta za smeće na livadi i pas, na cesti kamionet pretrpan stvarima...


Coca Cola natpis na zelenoj drvenoj kući reklama je za kafić, ispred kućice prevrnuta kanta sa s...


Razbacano smeće i otpad među kojima se nalazi televizor, drveni stol, tkanine...


Ljudi sjede na nogostupu uz cestu, oko njih razbacano smeće na ulici i ostavljena guma od automobi...


Blato i smeće ispred zgrade kraj koje je smještena trgovina s hranom...


Livada na kojoj je razbacano smeće iza kuća i gospodarskih zgrada ...


Ispod drveta drveni pano kraj kojeg je smještena košara za smeće...


Smeće na ulicama grada, uz cestu parkirani motocikli i Tuk tuk taksi...


Muškarci sjede na ulici kraj njih smeće i odjeća obješena na žicu ...


Prljava ulica grada na kojoj je razbacano smeće - u ulici smještene trgovine, restorani, kafići...