our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Dječaci kao da nešto traže u travi kraj ceste, iza njih je brežuljak s drvećem

Dječaci kao da nešto traže u travi kraj ceste, iza njih je brežuljak s drvećem. Stanovništvo pretežno živi od onoga što sami proizvedu. Osobito u raralnim sredinama, živi se od poljoprivrede.

Regija Copan
Država Honduras
Autor Kresimir Kovac