our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Livade galerija fotkiBrdovito područje prekrivenom šumom i livadama, beskrajna zelena prostranstva...


Pogled iz autobusa na zelena prostranstva, brežuljici prekriveni livadama i šumama...


Pogled na šume i livade na ovom brdovitom području, na livadi u daljini goveda su na ispaši...


Glavna cesta prolazi kroz brdovito područje prekriveno šumama i livadama ...


Brdovito područje prekriveno livadama i šumama, pogled na prirodu iz autobusa ...


Pogled iz autobusa na brdovito područje, šume i livade prekrivaju brežuljke...


Brdovito područje prekriveno šumama i livadama - konj pušten na proplanak na ispašu...


Pogled na brdovito područje prekriveno livadama i šumama...


Livade, šume i brežuljci kroz koje prolazi prometna cesta...


Pogled na bregovito područje, brežuljci prekriveni šumama i livadama...


Šume i livade na brežuljcima, prometna cesta prolazi kroz to područje ...


Fotografija prikazuje konje na livadi, drvo nasred livade ispod koje su se smjestili konji...