our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Kuće sagrađene od cigle i drvenih dasaka razbacane na malom brežuljku, na dvorištu ispred kuće sjedi dijete

Kuće sagrađene od cigle i drvenih dasaka razbacane na malom brežuljku, na dvorištu ispred kuće sjedi dijete. Stanovništvo pretežno živi od onoga što sami proizvedu. Osobito u raralnim sredinama, živi se od poljoprivrede.

Regija Copan
Država Honduras
Autor Kresimir Kovac