our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


žičana ograda galerija fotkiŽičana ograda uz glavnu cestu i postavljena vrata na ulazu na livadu ...


Žene s vrećicama u rukama iza žičane ograde krenule su nekuda kroz šumu ...


Most za prijelaz preko rijeke, most napravljen od drvenih dasaka, sa žičanom ogradom ne izgleda b...


Prijelaz preko rijeke preko mosta napravljenog od drvenih dasaka sa žičanom ogradom...


Pogled na kuću uz prometnu cestu, uz koju je postavljena žićana ograda...