our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Ptica galerija slikaCrveno modra ara na drvetu, to su ptice koje su duge od 81 do 96 centimetara...


Ptica u letu iznad brežuljka, niski oblaci gotovo se spajaju s brežuljkom...


Područje bogato florom i faunom, fotografija prikazuje pticu u letu...


Fotografija prikazuje vrh brežuljka prekrivenog šumom i pticu visoko u letu...


Ptica na kamenu na rijeci Rio Dulce, brojne ptice pronašle su svoje stanište na toj rijeci...


Područje bogato gracioznim pticama, fotografija prikazuje pticu koja sjedi na drvetu na rijeci...


U centru zastave grb Gvatemale, na kojem se nalazi nacionalna ptica dugorepi kvecal, kao simbol slo...


Fotografija prikazuje krletku sa pticama koja se nalazi na ulici...


Ptice i gnijezdo s jajima dio su postave izložbe u Nacionalnom muzeju Kenije ...


Crested Crane ptica stoji na betonskoj podlozi okružena ostalim pticama...


Ptica Crested Crane okružena pticama Egyptian goose na livadi ...


Ptica na livadi u Uganda Wildlife Education Centre...