our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Kuća sa širokim vratima i dva prozora na kojima su rešetke, iza kuće se prostire šuma

Kuća sa širokim vratima i dva prozora na kojima su rešetke, iza kuće se prostire šuma . Regija Copan gdje je snimljena ovo fotografija poznata je u svijetu po proizvodnji duhana i ruševinama grada drevnih Maya.

Regija Copan
Država Honduras
Autor Kresimir Kovac