our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


široka vrata galerija slikaPogled na dvorište iz hrama, hramovi otvoreni širokim vratima vode u atrij koji se nalazi u sredi...


Kuća sa širokim vratima i dva prozora na kojima su rešetke, iza kuće se prostire šuma ...


Narančasta fasada kuće i natpis na njoj trgovina, ulaz kroz široka vrata i prozor zatvoren reše...


Trgovina sunce - kroz otvorena široka vrata vide se police sa složenim proizvodima...


Mala sazidna kuća s jednim prozorom i širokim vratima, velika površina oko kuće iza koje se pro...


Fotografija prikazuje unutrašnjost crkve, u crkvu se ulazi kroz široka vrata, na stropu poredani ...