our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Simboli galerija fotografijaReljefi na hramu koji su imali simboličko značenje za stare Maye...


Oltar, sačuvani ostaci nekadašnjeg grada Maya, zanimljiv reljefi na oltaru imaju simbolično zna...


Obnovljeni hram Rosalila, simbolični reljefi na hramu...


Fotografija prikazuje vjerojatno crkvu na što ukazuje uređena fasada i bijela vrata sa simbolima...


Obnovljeni hram Rosalila u Muzeju Copana, reljefi na hramu imali su simboličko značenje za plema ...


Neobična fasada škole, prevladava jaka plava boja i neobični motivi koji imaju simbolično znač...


Zid ukrašen zlatnim ornamentima, simbolima budizma, u budističkom hramu...


Unutrašnjost hrama Haw Pha Bang, bogato uređena unutrašnjost sa simbolima budizma...


Pijedestal Bude na vrhu oko njega postavljeni simboli budizma...


Zlatni Buda u kamenu - ispred njega postavljeni simboli budizma...


Kipovi Bude i simboli budizma - ljudi prinose darove Budi ...


Kapela sa pijedestalom lika Bude okružena simbolima budizma, prevladavaju zlatna i crvena boja...