our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Mala djeca galerija slikaMama dječaka nosi u marami iz koje on ne može ispasti - alternativa dječjim kolicima...


Žena s dvoje male djece, dječak se sramežljivo skriva iza stupa, dok se djevojčica nalazi u nar...


Brijačnica David nalazi se uz cestu, žena s malom djecom spušta se ulicom do grada...


Zagrljena mala djeca zajedno s odraslima prate putnike iz sela i pjevaju i plešu ...


Žene s malom djecom sjede ispred obiteljskih kuća sagrađenih od drvenih dasaka i prekrivenih lim...