our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Pogled na crkvu s prometne ulice, bijela boja fasade sa zlatnim dodacima ukrašava crkvu

Pogled na crkvu s prometne ulice, bijela boja fasade sa zlatnim dodacima ukrašava crkvu. Copán je bio veliki pretkolumbovski grad Maya iz vremena klasičnog razdoblja, poznat po originalnim stelama, danas ruševine u zapadnom Hondurasu.

Regija Copan
Država Honduras
Autor Kresimir Kovac