our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Kompleks copana galerija slikaCopán Stela iz 7. stoljeća, nalazi se na jednom od hramova središnjeg kompleksa Copana...


Stela u središnjem kompleksu Copana koji je poznat po originalnim stelama...


Središnji kompleks Copana, veliki trg sa stelama, turistička atrakcija ...