our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Originalne stele galerija slikaStela u središnjem kompleksu Copana koji je poznat po originalnim stelama...


Grad Copan je poznat po originalnim stelama, 14 najvećih smješteno je na glavnom gradskom trgu...


Sačuvana stela u gradu Copan koji je poznat po originalnim stelama, stela zaštićena bodljikavom ...