our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Grad copan galerija slikaPleme Maya u igri, ilustracija kako je nekada izgledao grad Copan u vrijeme civilizacije Maya...


Grad copan, fotografija vjerojatno prikazuje mjesto gdje su se održavale igre ili predstave...


Ostaci građevina iz vremena civilizacije Maya, turisti nakon razgledanja kompleksa grada Copan odm...


Sačuvani reljef na građevini u gradu Copanu, gradu koji je u vrijeme Maya bio poznat kao kulturni...


Stele na središnjem gradskom trgu zaštićene od sunca i uništavanja, grad Copan poznat po saču...


Sačuvane stele po kojima je poznat grad Copan, ukupno ima 38 stela, od čega se 14 najvećih na gl...


Sačuvani reljefi kraljeva u gradu Copanu koji je bio poznat kao kulturni centar...


Grad Copan je poznat po originalnim stelama, 14 najvećih smješteno je na glavnom gradskom trgu...


Sačuvana stela u gradu Copan koji je poznat po originalnim stelama, stela zaštićena bodljikavom ...


Sačuvani ostaci reljefa sa građevina u gradu Copanu, gradu civilizacije Maya...


Restaurirani reljef pronađen u gradu Copanu, reljef prikazuje glavu i ruke vladara...