our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Crveno-modra ara na grani drveta, ptice koje se oglašavaju glasnim, grlatim kreštanjem i vrištanjem koje se čuje kilometrima dalje

Crveno-modra ara na grani drveta, ptice koje se oglašavaju glasnim, grlatim kreštanjem i vrištanjem koje se čuje kilometrima dalje. Regija Copan u kojoj je snimljena ova slika prostire se na 3,203 kvadratnih kilometara i nalazi se na zapadu Hondurasa.

Regija Copan
Država Honduras
Autor Kresimir Kovac