our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Crvena, plava, žuta i bijela boja ove crveno-modre are ističe se među zelenim lišćem drveta

Crvena, plava, žuta i bijela boja ove crveno-modre are ističe se među zelenim lišćem drveta. Regija Copan u kojoj je snimljena ova slika ima 320 tisuća stanovnika.

Regija Copan
Država Honduras
Autor Kresimir Kovac