our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Stele galerija slikaVeliki trg sa stelama, središnji kompleks Copana, atraktivno mjesto za fotografiranje...


Stela u središnjem kompleksu Copana koji je poznat po originalnim stelama...


Središnji kompleks Copana, veliki trg sa stelama, turistička atrakcija ...


Veliki trg sa stelama, ostaci nekadašnjeg grada Maya smještenog u šumi...


Veliki trg sa stelama, 14 najvećih stela nalazi se na središnjem trgu...


Stela na središnjem gradskom trgu, stele visoke 4 metra, a široke 1,5 metra...


Središnji gradski trg sa stelama, na njemu se nalazi 14 najvećih stela...


Stele na središnjem gradskom trgu zaštićene od sunca i uništavanja, grad Copan poznat po saču...


Sačuvane stele po kojima je poznat grad Copan, ukupno ima 38 stela, od čega se 14 najvećih na gl...


Grad Copan je poznat po originalnim stelama, 14 najvećih smješteno je na glavnom gradskom trgu...


Sačuvana stela u gradu Copan koji je poznat po originalnim stelama, stela zaštićena bodljikavom ...