our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Lubanje galerija fotografijaSačuvano šest lubanja uzidanih na hramu, iznad njih još tri nesačuvane lubanje ...


Lubanje uzidane u hram, neke od njih su dobro sačuvane, dok nekima nedostaju dijelovi...


Hram izgrađen od kamenje, na pročelju uzidano devet lubanja, ulaz u hram kroz uska vrata...