our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Obnovljeni hram Rosalila u Muzeju Copana, sačuvani ostaci civilizacije Maya

Obnovljeni hram Rosalila u Muzeju Copana, sačuvani ostaci civilizacije Maya. Copán je bio veliki pretkolumbovski grad Maya iz vremena klasičnog razdoblja, poznat po originalnim stelama, danas ruševine u zapadnom Hondurasu.

Regija Copan
Država Honduras
Autor Kresimir Kovac