our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Govedo pase u visokoj travi, lokalno stanovništvo živi od onoga što sami uzgoje i proizvedu

Govedo pase u visokoj travi, lokalno stanovništvo živi od onoga što sami uzgoje i proizvedu. Stanovništvo pretežno živi od onoga što sami proizvedu. Osobito u raralnim sredinama, živi se od poljoprivrede.

Regija Copan
Država Honduras
Autor Kresimir Kovac