our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Okupljanje nakon radnog dana, trojica muškaraca naslonjena na bijeli kamionet

Okupljanje nakon radnog dana, trojica muškaraca naslonjena na bijeli kamionet. Glavni grad regije Copan nalazi se na cesti koja od grada La Entrada vodi prema jugu i zove se Santa Rosa de Copan.

Regija Copan
Država Honduras
Autor Kresimir Kovac