our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Ulica sa štandovima, nakit i različite figure složeni na stolovima, trgovac sjedi na stolcu

Ulica sa štandovima, nakit i različite figure složeni na stolovima, trgovac sjedi na stolcu i koristi priliku za izradu novih predmeta. Regija Copan u kojoj je snimljena ova slika ima 320 tisuća stanovnika.

Regija Copan
Država Honduras
Autor Kresimir Kovac