our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Dijete sjedi na travi koja je posađena na mjestu gdje se nekada nalazilo drvo na trgu

Dijete sjedi na travi koja je posađena na mjestu gdje se nekada nalazilo drvo na trgu. Regija Copan u kojoj je snimljena ova slika ima 320 tisuća stanovnika.

Regija Copan
Država Honduras
Autor Kresimir Kovac