our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Proplanak galerija slikaKonji na ispaši na proplanku, ruralno stanovništvo živi od poljoprivrede i onoga što sami proiz...


Livada i šuma, proplanak mjesto gdje goveda i konji odlaze na ispašu...


Brdovito područje prekriveno šumama i livadama - konj pušten na proplanak na ispašu...


Kuće smještene na proplanke među drvećem, stanovništvo živi od poljoprivrede ...


Tri drvene kuće ispod proplanka napravljene od drvenih dasaka i prekrivene limenim krovom...


Fotografija prikazuje kapelicu na malom proplanku ...


Pogled na planinu i kuće razbacane po proplanku...