our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Djevojčica ispred kuće koja je smještena u šumi, cijev koja izlazi iz kuće je dimnjak

Djevojčica ispred kuće koja je smještena u šumi, cijev koja izlazi iz kuće je dimnjak. Stanovništvo pretežno živi od onoga što sami proizvedu. Osobito u raralnim sredinama, živi se od poljoprivrede.

Regija Copan
Država Honduras
Autor Kresimir Kovac