our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Blato galerija slikaNiske kuće smještene jedna do druge - blato i kokoši na neasfaltiranoj cesti ...


Kuća sagrađena od blata i drvena vrata, djevojčica na ulazu u kuću ...


Kuća na brežuljku skrivena među drvećem, sagrađena od blata i prekrivena hrđavim limom, crven...


Kuće od slame i blata skrivene iza drveća i palmi...


Djevojčica stoji ispred svoje kuće koju sakrivaju grane, kuća izgleda siromašno, sagrađena je ...


Dvije kuće iza visokih trava i palmi, jedna je sagrađena od blata, a druga prekrivena slamom...


Ruševna i trošna kuća od blata prekrivena krovom od slame, na podu od zemlje u kutu kuće smješ...


Kuća sagrađena od drvenih stupova i blata prekrivena limenim krovom, ispred kuće pas...


Dvije djevojčice naslonjene na drveni stup, iza njih trošna kuća sagrađena od blata...


Mala kuća sagrađena od blata, prekrivena slamom i guma na vrhu kuće...


Troje djece sjedi ispred kuće koja je sagrađena od blata i prekrivena limenim krovom, na kući je...


Blato na ulici i krava koja pase na zelenoj površini uz kuću...