our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Blato galerija fotografijaBlato na ulici i krava koja pase na zelenoj površini uz kuću...


Blato i smeće ispred zgrade kraj koje je smještena trgovina s hranom...


Blato i smeće na ulici u kojoj se nalaze štandovi sa hranom...


Kuća napravljena od drvenih dasaka, blata i limenog krova na kojoj je pult od drvenih dasaka...


Kuća sagrađena od blata prekrivena limenim krovom, na kući dva zatvorena prozora i ulazna vrata...


Uređena zelena površina ispred kuće sagarađene od blata i prekrivene limenim krovom...


Blato na neasfaltiranoj cesti i niske kuće prekrivene limenim krovom...


Neasfaltirana cesta prolazi kroz mjesto, rupe i blato na pojedinim dijelovima ceste...


Blato ispred drvenih nastambi prekrivenih limenim krovom u kojima su smještene različite radnje...


Kuća od blata prekrivena krovom od slame na obali otoka na jezeru Bunyonyi...


Na otoku kuće od blata prekrivene slamom u kojima žive obitelji ...


Bosa djevojčica na blatnom putu koji prolazi kroz polje...