our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Blato galerija slikaKuća sagrađena od blata prekrivena krovom od lima kraj koje stoji žena...


Djeca ispred kuće koja je sagrađena od blata i slame ...


Kuća sagrađena od blata i kamenja, mali prozor i ulazna vrata na kući smještenoj na planini...


Dječak na ulaznim vratima nastambe od blata u kojoj živi cijela obitelj...


Blato na dvoroštu ispred nastambi u kojima ljudi žive...


Fotografija prikazuje dječaka kako bos stoji na blatnoj zemlji i kamenju...


Nastamba od slame u kojoj živi obitelj, blato ispred ulaza u nastambu...


Nastambe od blata i slame u kojima žive obitelji, fotografija prikazuje putnika među mještanima...


Žene i djeca ispred nastambe sagrađene od blata i slame u kojoj živi nekoliko članova obitelji...


Nastamba od blata i slame u kojoj živi nekoliko članova obitelji - fotografija prikazuje ženu i ...


Dječak na ulazu u obiteljsku kućicu sagrađenu od blata, drva i slame ...


Dječak stoji na pragu kuće od blata i slame u kojoj je pod od zemlje ...