our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Fotografija prikazuje potok koji prolazi kroz šumu

Fotografija prikazuje potok koji prolazi kroz šumu. Poljoprivreda i stočarstvo su osnovne grane privrede kojima se bavi lokalno stanovništvo. Ljudi živi od onoga što sami proizvedu.

Regija Copan
Država Honduras
Autor Kresimir Kovac