our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Kuća sagrađena od drvenih stupova i blata prekrivena limenim krovom, ispred kuće pas

Kuća sagrađena od drvenih stupova i blata prekrivena limenim krovom, ispred kuće pas. Poljoprivreda i stočarstvo su osnovne grane privrede kojima se bavi lokalno stanovništvo. Ljudi živi od onoga što sami proizvedu.

Regija Copan
Država Honduras
Autor Kresimir Kovac