our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Bosa djevojčica stoji na ulazu u dvorište svoje kuće, u ruci nosi napravljen cvijet koji želi prodati

Bosa djevojčica stoji na ulazu u dvorište svoje kuće, u ruci nosi napravljen cvijet koji vjerojatno želi prodati. Regija Copan u kojoj je snimljena ova slika ima 320 tisuća stanovnika.

Regija Copan
Država Honduras
Autor Kresimir Kovac