our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Banana galerija fotkiDrvo banane - banane rastu u busenovima, više od deset banana zajedno...


Tuk tuk taksi vozi po gradskim ulicama, kraj njega muškarac na biciklu s busenom banana...


Banana grmolika biljka visoka do šest metara, banane rastu u busenovima i beru se zelene...


Fotografija prikazuje cvijet banane zanimljivog oblika crveno-žute boje...


Drvena kuća prekrivena krovom od slame na kojem su obješene zelene banane - bicikl naslonjen na d...


Svakodnevni prizor na tržnici - fotografija prikazuje ženu kako na motoru vozi nekoliko busena ba...


Na drvenom stolu banane, stol natkriven strganim sunocobranima i prljavi sanduci kraj stola...


Visoko drvo banane uz cestu na kojem se nalazi busen zelenih banana...


Fotografija prikazuje drvo banane koje raste u gradu uz cestu...


Fotografija prikazuje polje banana - banane rastu u busenu na drvetu...


Fotografija prikazuje plantažu banana - banane rastu u busenu na drvetu banane...


Zelene banane rastu u busenu na drvetu banane skrivene među listovima ...