our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Banana galerija slikaZelene banane rastu u busenu na drvetu banane skrivene među listovima ...


Busenovi zelenih banana prevoze se u prikolici kamioneta ...


Pogled na gradsku ulicu - muškarac na biciklu vozi busen zelenih banana...


Parkirani automobili, kamioni kraj kojih prolazi žena i na glavi nosi posudu s bananama...


Muškarac s biciklom na kojem vozi tri busena zelenih banana prolazi kraj automobila koji stoje u g...


Tržnica, štandovi natkriveni suncobranima - rajčice, banane, luk izloženi u plastičnim posudam...


Djeca s roditeljima dolaze na tržnicu - na fotografiji slama u vrećama i banane razbacane po zeml...


Buseni zelenih banane složeni na zemlju i prodaju se na tržnici...


Blato na cesti i drvena koliba u kojoj se prodaju buseni zelenih banana...


Prodaja busena zelenih banana, mještani na biciklima voze banane koje su kupili...


Bicikl popularno prijevozno sredstvo, muškarac pokušava na bicikl staviti busen banana koje je ku...