our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Zelene banane galerija slika



Banane rastu na drvetu, fotografija prikazuje šest zelenih, malih banana...


Banana grmolika biljka visoka do šest metara, banane rastu u busenovima i beru se zelene...


Visoko drvo banane uz cestu na kojem se nalazi busen zelenih banana...


Zelene banane rastu u busenu na drvetu banane skrivene među listovima ...


Busenovi zelenih banana prevoze se u prikolici kamioneta ...


Pogled na gradsku ulicu - muškarac na biciklu vozi busen zelenih banana...


Muškarac s biciklom na kojem vozi tri busena zelenih banana prolazi kraj automobila koji stoje u g...


Svakodnevni život na ulicama, fotografija prikazuje muškarca kako na ramenu nosi busen zelenih ba...


Blato na cesti i drvena koliba u kojoj se prodaju buseni zelenih banana...


Prodaja busena zelenih banana, mještani na biciklima voze banane koje su kupili...